Fecha Período Documento Unidad Administrativa Link
11/01/2023 I-A. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TRIANUAL 2023
11/01/2023 ART.55.FRACC.XXXIX-B-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.INFORME.DE.RESOLUCIONES.DEL.2 DO SEMESTRE 2022XLSX4TO
11/01/2023 XXXIX. ACTAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2do Semestre 2022 4TOTR
11/01/2023 art. 55 fracción C -Obligaciones aplicables anual 2023
09/01/2023 ART.55.FRACC.XXXIX-D-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.DEL.4TO TRIMESTRE 2022
05/01/2023 XLIXA 4TO trimestre 2022 otra inf de interés pub.xlsx
05/01/2023 XLIXB 4TO trimestre 2022 otra inf preguntas frecuentes.xlsx
05/01/2023 XLIXC 4TO trimestre 2022 información de interés publico.xlsx
05/01/2023 XXXIX-C integrantes del Comité de Transparencia 4TO trimestre 2022.xlsx
05/01/2023 XIII 4TO Trimestre2022 unidad de transparencia (1) (1).xlsx