Fecha Período Documento Unidad Administrativa Link
11/10/2021 ART.55.FRACC.XXXIX-D-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.INTEGRANTES.DEL.COM 3ER TRIMESTRE 2021ITÉ.DE.T.3ERTRIMESTRE2021
02/07/2021 ART.55.FRACC.XXXIX-D-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.INTEGRANTES.DEL.COM 2do trimestre 2021ITÉ.DE.T.1er TRIMESTRE2021
20/04/2021 ART.55.FRACC.XXXIX-D-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.INTEGRANTES.DEL.COM1er trimestre 2021ITÉ.DE.T.1er TRIMESTRE2021
08/01/2021 actas y resoluciones calendario de seciones 4to trimestre 2020
02/10/2020 ART.55.FRACC.XXXIX-D-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.INTEGRANTES.DEL.COMITÉ.DE.T..3er TRIMESTRE202020
15/07/2020 ART.55.FRACC.XXXIX-D-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.INTEGRANTES.DEL.COMITÉ.DE.T..2dotrimestre20202020XLSX
03/07/2020 Art.55.Fracc.XXXIX-D-Actas.y.resoluciones.C.T.Integrantes.del.Comité.de.T..2dotrimestre 2020xlsx
04/04/2020 ART.55.FRACC.XXXIX-D-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.INTEGRANTES.DEL.COMITÉ.DE.T..1ertrimestre 2020XLSX
17/01/2020 CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
02/10/2019 CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA