Fecha Período Documento Unidad Administrativa Link
07/04/2022 XXXIX-C integrantes del Comité de Transparencia 1er trimestre 2022.xlsx
12/01/2022 ART.55.FRACC.XXXIX-C-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.CALENDARIO.DE.SESIONES.ORDINARIAS.DEL.C.T.4to TRIMESTRE 2021XLSX
06/10/2021 ART.55.FRACC.XXXIX-C-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.CALENDARIO.DE.SESIONES.ORDINARIAS.DEL.C.T.3er TRIMESTRE 2021XLSX
02/07/2021 ART.55.FRACC.XXXIX-C-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.CALENDARIO.DE.SESIONES.ORDINARIAS.DEL.C.T.2do TRIMESTRE 2021XLSX
20/04/2021 ART.55.FRACC.XXXIX-C-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.CALENDARIO.DE.SESIONES.ORDINARIAS.DEL.C.T.1er TRIMESTRE 2021XLSX
08/01/2021 Actas y resoluciones calendario de sesiones 4to trimestre 2020
02/10/2020 ART.55.FRACC.XXXIX-C-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.CALENDARIO.DE.SESIONES.ORDINARIAS.DEL.C.T.3er TRIMESTRE2020 2020XLSX
15/07/2020 ART.55.FRACC.XLIXC-OTRA.INFORMACIÓN.PREGUNTAS.FRECUENTES2dotrimestre20202020.XLSX
03/07/2020 Art.55.Fracc.XXXIX-C-Actas.y.resoluciones.C.T.Calendario.de.sesiones.ordinarias.del.C.T.2dotrimestre2020 2020xlsx
04/04/2020 ART.55.FRACC.XXXIX-C-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.CALENDARIO.DE.SESIONES.ORDINARIAS.DEL.C.T.1er trimestre2020 2020XLSX