Fecha Período Documento Unidad Administrativa Link
05/01/2023 XXXIX-C integrantes del Comité de Transparencia 4TO trimestre 2022.xlsx
04/10/2022 XXXIX-C integrantes del Comité de Transparencia 3er trimestre 2022.xlsx
18/07/2022 XXXIX-C integrantes del Comité de Transparencia 2do trimestre 2022.xlsx
07/04/2022 XXXIX-C integrantes del Comité de Transparencia 1er trimestre 2022.xlsx
12/01/2022 ART.55.FRACC.XXXIX-C-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.CALENDARIO.DE.SESIONES.ORDINARIAS.DEL.C.T.4to TRIMESTRE 2021XLSX
06/10/2021 ART.55.FRACC.XXXIX-C-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.CALENDARIO.DE.SESIONES.ORDINARIAS.DEL.C.T.3er TRIMESTRE 2021XLSX
02/07/2021 ART.55.FRACC.XXXIX-C-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.CALENDARIO.DE.SESIONES.ORDINARIAS.DEL.C.T.2do TRIMESTRE 2021XLSX
20/04/2021 ART.55.FRACC.XXXIX-C-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.CALENDARIO.DE.SESIONES.ORDINARIAS.DEL.C.T.1er TRIMESTRE 2021XLSX
08/01/2021 Actas y resoluciones calendario de sesiones 4to trimestre 2020
02/10/2020 ART.55.FRACC.XXXIX-C-ACTAS.Y.RESOLUCIONES.C.T.CALENDARIO.DE.SESIONES.ORDINARIAS.DEL.C.T.3er TRIMESTRE2020 2020XLSX